Eduskunnan oikeusasiamiehelle 8.1.2018

      Kommentit pois päältä artikkelissa Eduskunnan oikeusasiamiehelle 8.1.2018

Helsingin kaupunki on ylittänyt julkisuuslaissa säädetyn 1 kk määräajan eikä ole toimittanut kaikkia pyydettyjä asiakirjoja taikka hallintopäätöstä. Pyydetyt asiakirjat liittyvät kaupungin Malmin lentoasemalle suunnittelemaan lentokenttäyhdistyksen vuokrasopimuksen irtisanomisen ja asemakaavoituksen valmistumisen väliseen ns. väliaikaiskäyttöön / tilapäiskäyttöön, tarkemmin tapahtumakäytön pysäköintijärjestelyihin. Kaupungin suunnitelma on aloittaa väliaikaiskäyttö / tilapäiskäyttö 1.1.2020. Kaupunki on irtisanonut vuokrasopimuksen lentokenttäyhdistyksen kanssa päättymään 31.12.2019. Rakentaminen alueella alkaisi kaupungin oman arvion mukaan aikaisintaan vuonna 2022.

Eduskunnan turvaposti

Eduskunnan turvaposti

Hei,

miten pitää toimia, kun Helsingin kaupunki ei ole vastannut selkeään tietopyyntöön (5.12.2018) julkisuuslain määräaikojen puitteissa? Kaupunki toimitti vain kaksi asiakirjaa ja eilen vastauksen, mikä oli ihan asian vierestä. Olemme pyytäneet hallintopäätöstä.

Tietopyyntö ja kaupungilta saadut vastaukset ovat täällä:

https://tietopyynto.fi/tietopyynto/malmin-lentoaseman-tapahtumapuistoon-liittyvat-selvitykset/

Ensimmäisenkin pyydetyistä asiakirjoista kaupunki toimitti vasta kahden viikon määräajan ylityttyä.

Tietopyyntö 5.12.2018:

Pyydämme saada nähtäväksi kaikki Malmin lentoaseman alueelle suunniteltavaan tapahtumatoimintaan / tapahtumapuistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset ml. liikenne- ja pysäköintisuunnitelmat.

Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa. Suunnitelmia on voitu teettää myös ulkopuolisilla konsulteilla kuten Ramboll Oy, Destia Oy, Tapaus, Live Nation Finland Oy, Helsingin Tapahtumatuotanto, Tapahtumantekijät jne.

Kaupungin vastaus perjantaina 7. joulukuuta 2018:

Lähettämänne asia on kirjattu Helsingin kaupungin asianhallintajärjestelmään.

Tietopyyntö, Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumapuistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset, Malmigate Net
Asian kirjaamisnumero on HEL 2018-012807.

Kaupungin vastaus lauantaina 22. joulukuuta 2018:

Hei! Liitteenä Malmin lentokenttäalueen tilapäiset reittiyhteydet ja vesihuolto koostepiirustus. Ystävällisin terveisin Osmo Rasimus vs. tilapalvelupäällikkö

Kaupungin vastaus 4. tammikuuta 2019

Hei! Ohessa täydennys aikaisemman toimittamamme materiaalin lisäksi. Samalla toteamme, että kantavuutta selvitettäessä on todettu, että sallitaan pistekuorma 1000 kN (lavarakenne) pinta-alaltaan 4*4 m2 jäykälle alustalle, joka jakaa kuorman tasaisesti päällysteelle. Kuormitus ainoastaan alueille 17A ja 17 B. (HUOM! liitteenä olevan kartan punainen rajaus ei liity tähän alueille sallittuun kuormitukseen. Osmo Rasimus Rakennetun omaisuuden hallinta Helsingin kaupunki

Kaupungin vastaus 7. tammikuuta 2019

Täydennys tietopyyntöönne. Malmin alueen kaavoituksesta, mukaan lukien lentokenttäalue löytyy materiaalia Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen kokouksen pöytäkirjasta 48 / 10.12.2018 § 800 sekä kaupunkiympäristölautakunnan pöytäkirjasta 35/11.12.2018 § 648. Pöytäkirjat löytyvät verkosta https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun… johtokunnat/kaupunkiymparisto-poytakirjat?year=2018 ja https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupun… t. Osmo Rasimus

Em. päätöksiin Malmin lentoaseman rakennusten asemakaavan muuttamisesta 48 / 10.12.2018 § 800 ja kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen Malmin lentoaseman kaavarungon tarkennuksesta 35/11.12.2018 § 648 ei vastaa tietopyyntöön. Ne liittyvät molemmat asemakaavamuutoksiin.

Malmigaten tietopyyntö 5.12.2018 koskee väliaikaiskäyttöä eli tilapäiskäyttöä ts. mitä kaupunki aikoo kenttäalueella tehdä lentokenttäyhdistyksen vuokrasopimuksen irtisanomisen ja asemakaavoituksen valmistumisen välisen ajan. Kaupungin arvion mukaan tähän tilapäiskäyttöön – väliaikaiskäyttöön tulee kulumaan vähintään 2 vuotta Nallenrinteen ja Lentoasemankorttelien asemakaavamuutosten osalta. Kaupunki arvioi aloittavansa rakennustyöt aikaisintaan vuonna 2022.

Pyydämme saada ohjeita, miten toimia asiassa, että Helsingin kaupunki toimittaa nähtäväksi pyydetyt asiakirjat tai hallintopäätöksen, mistä ilmenee syy tai syyt, miksi pyydettyjä väliaikaiskäyttöön/tilapäiskäyttöön mm. suurtapahtumien pysäköinti liittyviä asiakirjoja ei voida luovuttaa.

Malmigate