Visit Helsinki: Runsaasti tapahtumia tulossa Malmille

Kävimme katsomassa Visit Helsinki hakukoneesta, miten monta tapahtumaa Malmille on tulossa 1.9.2017 alkaen. Tarvitsemme ilmeisesti paremmat silmälasit, kun ei näy merkkejä Malmille. Sillä tapahtumakäytöllä Helsingin kaupunki nyt perustelee yrittäjien häätämistä pois lentokonehallista 31.8.2017.

Visit Helsinki -hakukoneen tulokset tulevista tapahtumista 1.9.2017 eteenpäin

Visit Helsinki -hakukoneen tulokset tulevista tapahtumista 1.9.2017 eteenpäin

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-lista?year=current&dkey=U511052002020VH1

§ 13 Vuokratarjousten hylkääminen koskien Malmin lentokentän lentokonehallia HEL 2017-007258 T 10 01 03

Päätös:

Yksikön päällikkö päätti hylätä BF-Lento Oy:n ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n tekemät vuokratarjoukset Malmin lentokenttäalueella sijaitsevan lentokonehallin, ns. vanhan hangaarin vuokraamiseksi.

Päätöksen perustelut:

Helsingin kaupunki on vuokrannut Joen Service Oy:lle, Aeropole Oy:lle ja BF-Lento Oy:lle vanhan lentokonehallin, ns. hangaarin hallitilan, määräaikaisilla vuokrasopimuksilla, jotka päättyvät 31.8.2017. BF-Lento Oy ja Malmin lentokenttäyhdistys ry ovat 17. ja 16.5.2017 päivätyillä tarjouksilla esittäneet hallin vuokraamista 1.9.2017 lukien. Kaupunki on päättänyt käyttää hallia ja sen edustan entistä lentokoneiden säilytysaluetta erilaisten tapahtumien järjestämiseen mainitusta ajankohdasta lukien eikä näin ollen enää vuokraa hallitilaa koneiden säilytykseen ja korjaustoimintaan Malmin lentokentän ns. tapahtuma-alueen yleisöturvallisuuden varmistamiseksi.

Yksikön päällikkö hylkää BF-Lento Oy:n ja Malmin lentokenttäyhdistys ry:n vuokratarjoukset.

Lisätiedot: Ritva Autio, myyntineuvottelija, puhelin: 310 31992 ritva.autio(a)hel.fi

Muutoksenhaku: Oikaisuvaatimusohje, kaupunkiympäristölautakunta

4 thoughts on “Visit Helsinki: Runsaasti tapahtumia tulossa Malmille

  1. Pingback: Väliaikaiskäytön arviointiryhmän muistioita vahvasti sensuroituna – MALMIGATE

  2. malmigate Post author

    Kaupungin sivuilla julkaistujen viranhaltijapäätösten perusteella halli on jäämässä tyhjäksi 1.9.2017 alkaen. Ei siis edes kirpputoreja, ei mitään.

  3. Pingback: Malmin lentokentän tapahtumakäyttö ja kustannusjako – MALMIGATE

Comments are closed.