Väliaikaiskäytön arviointiryhmän muistioita vahvasti sensuroituna

Helsingin kaupunki on julkaissut Malmin lentokentän väliaikaiskäytön arviointiryhmän muistioita 4 kpl vahvasti sensuroituna. Päätöksen perusteluissa todetaan:

Arviointityöryhmän muistiot sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liike- tai ammattisalaisuudesta. Julkisuuslain 10 §:n mukaan, kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Edellä mainituilla perusteilla muistiot luovutetaan siten, että salassa pidettävät tiedot on peitetty.

Tietopyytäjä on myös pyytänyt sellaisia asiakirjoja, joita kaupungilla ei ole hallussaan ja joita ei sen vuoksi voida luovuttaa. Nämä asiakirjat ovat seuraavat:

– Päätös, jolla väliaikaiskäytön hakuprosessi on tullut vireille

– Päätös, jolla on nimetty väliaikaiskäytön arviointityöryhmä

– Päätös, johon viitataan kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuuden tilapalveluiden yritysvuokraus -yksikön päällikön tekemässä päätöksessä 20.6.2017 (13 §)

Päätös 20.6.2017 liittyy lentokonehallin vuokratarjousten hylkäämispäätökseen, mistä aikaisemmin kerroimme jutussa ”Visit Helsinki: Runsaasti tapahtumia tulossa Malmille”. Lentokonehalli on jäämässä tyhjäksi 1. syyskuuta 2017 alkaen, ilman yhtään vuokralaista hallin osalta. Toimistotiloissa vuokrasopimukset jatkuvat.

Liitteet:

Arviointityöryhmä muistio 3.10.2016.pdf

Arviointityöryhmä muistio 14.10.2016.pdf

Arviointityöryhmä muistio 19.10.2016.pdf

Arviointityöryhmä muistio 4.11.2016.pdf

One thought on “Väliaikaiskäytön arviointiryhmän muistioita vahvasti sensuroituna

  1. ingeborg reponen

    . Lentokonehalli on jäämässä tyhjäksi 1. syyskuuta 2017 alkaen, ilman yhtään vuokralaista hallin osalta. Toimistotiloissa vuokrasopimukset jatkuvat. kyllä ne päättäjät voisivat nyt vihdoinkin jättää malmin lentokentän rauhaan se on monellekkin ihmisille tärkeä paikka .saada lentäjän ammatin ja lupakirjan helsingin kaupunki etsikää sitä maata jostain muualta kyllä sitä varmasti on ihan riitämiin muualakin. hyvät päättäjät teidän päätökset ovat hölmöläisten hommia. äiti jonka poika sai lentäjän ammatin malmilla.

Comments are closed.