Uusien tieliittymien rakentaminen RKY-alueelle

      Kommentit pois päältä artikkelissa Uusien tieliittymien rakentaminen RKY-alueelle

Huomenna perjantaina 15.3.2019 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaos käsittelee uusien liittymien rakentamista Malmin lentoaseman RKY2009-alueelle. Museovirasto puoltaa hanketta. Tilapäistä lupaa haetaan 3 v. ajaksi.

Hanketta perustellaan kiireellisyydellä, syy lienee Ed Sheeran konsertti heinäkuussa 2019. Kaupunki hakee lupaa aloittaa rakennustyöt jo ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta.

Destian kaupungille laatima suunnitelma uusista liittymistä

Destian kaupungille laatima suunnitelma uusista liittymistä

Lisäksi esittelijä toteaa ”Hanke soveltuu rakennuspaikalle ja on vähäisiä poikkeamia lukuun ottamatta lainvoimaisen asemakaavan mukainen. Hanke täyttää vähäisin poikkeamin rakentamiselle asetetut tekniset ja muut vaatimukset.”

Kokouksen esityslista ja liitteet

Asia/4 Rakennuslupahakemus, uusien liittymien rakentaminen kiinteistölle 091-418/6:0146, Malmin lentoasema, Helsingin kaupunki/Maaomaisuuden kehittäminen ja tontit -palvelu

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/lautakunnat-ja-johtokunnat/kaupunkiymparisto-ymparisto-ja-lupajaosto-asiakirja?year=2019&ls=11&doc=Kymp_2019-03-15_Ylja_5_El