Tietopyyntö Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön

Pormestari Jan Vapaavuoren talousarvioehdotuksen perusteella Helsingin kaupunki suunnittelee Rajavartiolaitoksen tilojen korjaamista Pelastuslaitoksen korjaamon ja keskusvaraston käyttöön. Malmin pelastusasemalla toimii myös toinen Suomen meripelastukseen erikoistuneista ryhmistä ns. MIRG-ryhmä. Toinen samanlainen ryhmä toimii Turun lentokentältä. (Pelastustieto: MIRG menee sinne minne muut eivät)

Erikoista v. 2019 sijoittuvassa korjaushankkeessa on, että Helsingin kaupunkiympäristö suunnittelee jo samalle paikalle uutta asemakaavaa, missä nyt 1,7 M€:llä Pelastuslaitokselle korjattavat rakennukset jäisivät asuntorakentamisen alle.

Asemakaavaehdotus ja 1,7 M€:llä Pelastuslaitokselle väliaikaisesti remontoitavat hallit ympyröity

Asemakaavaehdotus ja 1,7 M€:llä Pelastuslaitokselle väliaikaisesti remontoitavat hallit ympyröity

Tietopyyntö

Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön

Hyvä vastaanottaja,

Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.

Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman rakennuksiin korjaus- tai muutostöihin Helsingin pelastuslaitoksen korjaamon, keskusvasraston, Malmin pelastusaseman ja/tai Helsingin MIRG-meripelastusryhmän käyttöön ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot.

”Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely”:

Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy
Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy
Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy
Arkkitehdit Siistonen Oy
Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy
Liark Oy
Studio Bergroth Oy
Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa
Arkkitehtitoimisto Perko Oy
Edifica Oy
HMT Arkkitehdit Oy
Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy
Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky
Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS
Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
Verstas Arkkitehdit Oy
Innovarch Oy / Eduarch
Arkbyroo Oy
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Viite:

Pormestarin talousarvioehdotus 11.10.2018

8 02 02 03 Kaupunkiympäristötoimialan korjausrakennushankkeet

Malmin lentoaseman rajavartiolaitos

Rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen korjaamon ja keskusvaraston käyttöön, 1639 m2 (bruttoala)

Rakentamiskustannukset yhteensä 1,7 M€ (ALV 0%), mistä vuodelle 2019 varattu 1,0 M€.

Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.

Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.

Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla.

Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, ”Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään.” (EOA 686/4/09)

Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.

Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.

Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.

Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.

Ote pormestari Jan Vapaavuoren talousarvioehdotuksesta

Ote pormestari Jan Vapaavuoren talousarvioehdotuksestaOte pormestari Jan Vapaavuoren talousarvioehdotuksesta

Sehän on sivuseikka, että Pelastusasemalle on jo kymmenen vuotta sitten kaavoitettu pysyvä paikka Kivikon liikuntapuiston asemakaavassa. Nyt paikalla on edelleen vain tyhjä tontti.

Kivikon liikuntapuisto ja asemakaava 11670. Uudelle pelastusasemalle on varattu tontti (ET-1) ja helikopterikenttä (he) nousu- ja laskusektoreineen

Kivikon liikuntapuisto ja asemakaava 11670. Uudelle pelastusasemalle on varattu tontti (ET-1) ja helikopterikenttä (he) nousu- ja laskusektoreineen

Kivikon liikuntapuisto, ilmakuva 2018, lähde Helsingin kaupunki

Kivikon liikuntapuisto, ilmakuva 2018, lähde Helsingin kaupunki

One thought on “Tietopyyntö Malmin lentoaseman rakennusten korjaaminen Pelastuslaitoksen / MIRG käyttöön

  1. Pingback: Piirustukset ja hankkeen kustannusarvio Malmin pelastusasema – MALMIGATE

Comments are closed.