Tietopyyntö Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat

Malmin lentoaseman lentokonehallin tilanne jatkuu: Helsingin kaupunkiympäristö ilmoitti 1. lokakuuta Twitterissä, että halliin on ”suunnitteilla myös korjauksia”. Kysyimme lisätietoja, apulaispormestari Anni Sinnemäki vastasi hyvin nopeasti: ”Tämä asia ei kyllä nyt ole työpöydälläni, enkä pysty kysymykseen vastaamaan.” Pormestari Jan Vapaavuori ei ole vielä asiaa kommentoinut.

Malmigate selvitti, että kaupunki käyttää usein suunnittelutöissä ulkopuolisia suunnittelutoimistoja ja näistä on olemassa puitesopimus. Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Tietopyynnön etenemistä voit seurata Tietopyyntö.fi-palvelusta:

https://tietopyynto.fi/tietopyynto/malmin-lentoasema-lentokonehalli-suunnitelmat/

Twiitit:

https://twitter.com/HelsinkiKymp/status/1046652709619859456

https://twitter.com/AnniSinnemaki/status/1047781585947435008

Hyvä vastaanottaja,

Tämä on julkisuuslakiin (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621) perustuva tietopyyntö. Sähköposti on lähetetty http://tietopyynto.fi-sivustolta. Tähän sähköpostiin vastaamalla lähetät vastauksen tietopyyntöön.

Onko Helsingin kaupunki tilannut joltain/joltain puitesopimuksessa mainituilta suunnittelutoimistoilta suunnittelua Malmin lentoaseman lentokonehallin korjaus/muutostöihin ja jos on, niin pyydämme saada suunnitelmat/selvitykset nähtäväksi ml. mahd. kustannusarviot.

”Pienehköjen hankkeiden pää- ja arkkitehtisuunnittelupalvelujen puitejärjestely”

Arkkitehtitoimisto Rauhalammi Oy
Arkkitehtitoimisto Kari Ristola Oy
Arkkitehtuuritoimisto Valvomo Oy
Arkkitehtitoimisto Hormia Oy
Arkkitehdit Siistonen Oy
Groop & Tiensuu Arkkitehdit Oy
Liark Oy
Studio Bergroth Oy
Arkkitehtitoimisto K2S Oy
Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
Arkkitehdit Freese-Luutonen-Tietoa
Arkkitehtitoimisto Perko Oy
Edifica Oy
HMT Arkkitehdit Oy
Arkkitehtitoimisto Koskinen & Schalin Oy
Arkkitehdit Korolainen & Heino Ky
Arkkitehdit Frondelius+ Keppo+ Salmenperä Oy / AFKS
Arkkitehdit Kirsi Korhonen ja Mika Penttinen Oy
Arkkitehtitoimisto Lukkaroinen Oy
Arkkitehtitoimisto Lehto Peltonen Valkama Oy
Verstas Arkkitehdit Oy
Innovarch Oy:n / Eduarch
Arkbyroo Oy
Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy

Julkisuuslain 6 §:n mukaan selvitys on julkinen asiakirja silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa.

Pyydän toimittamaan aineiston jäljennöksen viivytyksettä sähköisessä muodossa liitetiedostona vastauksena tähän viestiin. Tietoaineistot avoimena rakenteellisena datana, eli .xls-, .csv-, .sql-, tai muussa rakenteellisessa muodossa. Dokumentit pyydän uudelleenkäytettävässä muodossa, kuten .doc, odf-, .ppt tai pdf/a-muodossa.

Olisi toivottavaa että aineisto olisi julkisuuslain 20 § mukaan vastedes saatavilla organisaationne web-sivulla.

Pyydän toimittamaan tiedot julkl 16 § mukaisesti pyydetyllä tavalla pyydetyssä muodossa tai perustelemaan sähköpostitse viivytyksettä mikäli on syy toimittaa toisella tavalla.

Huomioittehan että myös käsitelyyn liittyvien virkamiesten nimet on julkisia, ”Virkamiehen on esiinnyttävä omalla nimellään.” (EOA 686/4/09)

Huomioittehan että julkl. 34§ mukaan asiakirjan antamisesta ei peritä maksua, kun julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle sähköpostitse.

Pyydän toimittamaan tiedot viivytyksettä julkl. 14.4§ mukaisesti, enintään 2 viikon määräajan kuluessa, tai perustelemaan ensi tilassa mikäli tietojen toimittamiseen tarvitaan pidempi kuukauden toimitusaika.

Mikäli pyyntöä ei voida täyttää, pyydän 14.4§ mukaisessa 2 viikon määräajan kuluessa valituskelpoisen päätöksen.

Pyydän viivytyksettä kuittaamaan viestin vastaanotetuksi ja kertomaan asian diaarinumeron.

3 thoughts on “Tietopyyntö Malmin lentoasema lentokonehalli suunnitelmat

  1. Pingback: Malmin lentokonehallin tilanteesta 7.10.2018 – MALMIGATE

  2. Pingback: Malmin lentokonehallista 7.10.2018 – MALMIGATE

  3. Pingback: Kaupunki karsii lentokonehallitilaa kaikin keinoin – MALMIGATE

Comments are closed.