Palotarkastajan lausunto 28.10.2016

      Kommentit pois päältä artikkelissa Palotarkastajan lausunto 28.10.2016

Palotarkastajan lausunto Helsinki-Malmin lentoaseman lentokonehallista.

Malmin lentoaseman lentokonehallissa suoritettiin 28.10.2016 katselmus koskien lentokonehallin käyttöä yleisötapahtumissa.

Koska tarkoitus on käyttää lentokonehallia kokoontumistilana useamman vuoden ajan, tulee ensisijaisesti selvittää tilapäisen käyttötavan muutos rakennusvalvontaviranomaisen kanssa yhteistyössä. Tällä katselmuksessa kartoitettiin, onko pelastuslain näkökulmasta lähtökohtaisia esteitä projektiin lähtemiselle.

Katselmuksella tehtiin seuraavat havainnot:

  • Hallin poistumisreitit eivät tällä hetkellä mahdollista tilan käyttöä suurissa yleisötapahtumissa, etenkään ilman hallin seinän liukuovien avaamista. Olemassaolevat ovet ovat kapeita ja poistumismatkat pitkiä
  • Osa poistumiseen tarkoitetuista ovista aukeaa sisään päin.
  • Sähkölaitteet ja -asennukset tulisi saattaa sellaiseen kuntoon, ettei niistä ole vaaraa yleisölle
  • Hallin lattian epätasaisuudet aiheuttavat paikoin kompastumisvaaraa

Rakennuslupavaiheessa palo- ja poistumisturvallisuuteen liittyviin seikkoihin otetaan tarkemmin kantaa kun hankkeeseen ryhtyjällä on esittää tarkemmat suunnitelmat

Johtava palotarkastaja