Mikä valtion virasto vastaa ilmailun väyläverkosta?

      Kommentit pois päältä artikkelissa Mikä valtion virasto vastaa ilmailun väyläverkosta?

Liikennevirasto on vaihtamassa nimeään Väylävirastoksi osana laajempaa uudistusta.

Väylävirastosta tulisi vahva tilaajaorganisaatio, joka keskittyisi tie-, rata- ja meriliikenteen väyläverkon suunnitteluun, kehittämiseen ja kunnossapitoon sekä liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen.

Mikä valtion virasto vastaa ilmailun väyläverkon suunnittelusta, kehittämisestä, kunnossapidosta ja maankäytön yhteensovittamisesta?

Historiaa:

  • Ilmailuhallitus 1972
  • Ilmailulaitos 1991
  • Lentoturvallisuus Ilmailuhallintoon 2006
  • Ilmailulaitoksesta Finavia Oyj ja lentoturvallisuus liikenteen turvallisuusvirasto Trafille 2010

…ja hupsan, unohtuiko väyläverkon kehittäminen ilmailun osalta kokonaan?

Nyt liikenneviraston muuttuessa väylävirastoksi voisi olla hyvä hetki korjata vanha valuvirhe?

Maanlaajuisen ilmailun väyläverkon kehittäminen ja maankäyttö ei kenenkään vastuulla v. 2018?

Toivottavasti tämä Malmigaten tulkinta nykytilanteesta on väärässä ja joku virasto tosiasiallisesti kantaa vastuun…

Tarkennus klo 10.32: Finavia Oyj jakautui vuonna 2017 kahtia, Finavia Oyj:n jatkaessa lentoasemaliiketoimintaa omistamillaan 21:llä lentoasemalla ja Air Navigation Services eli ANS Finland Oy:n järjestäessä lennonvarmistuspalvelut em. Finavian lentoasemilla ja Lappeenrannan kaupungin omistamalla Lappeenrannan kansainvälisellä lentoasemalla eli yhteensä 22:lla lentoasemalla.