Mäntsälän Hirvihaara vastatuulessa

      Kommentit pois päältä artikkelissa Mäntsälän Hirvihaara vastatuulessa

Malmia tarvitaan edelleen, uusi lentokenttä Mäntsälään vastatuulessa: Mäntsälän uutiset ”Täystyrmäys Hirvihaaran lentokentälle”

https://www.mantsalanuutiset.fi/artikkeli/720055-taystyrmays-hirvihaaran-lentokentalle

”Alue sijaitsee keskellä metsä-, suo- ja erämaa-aluetta: Kenttä rikkoisi laajan, yhtenäisen ja rakentamattoman metsäalueen.”

Eduskunnan päätös kehysriihessä 2014 ja kansalaisaloite Lex Malmista seurannut Eduskunnan lausuma keväältä 2018 edellyttävät, että yhteiskunnalle tärkeä ja elinkeinoelämää monipuolisesti palveleva yleisilmailu ja lentotyö voivat jatkua ”hyvien yhteyksien ja etäisyyksien päässä”, jotta Helsingin kaupunki voisi saada tahtonsa läpi ja lakkauttaa Malmin lentoaseman toiminnan (ns. vaatimus ”korvaavasta kentästä siviili-ilmailun tarpeisiin”).

Malmin lentoasema on toiminut 1.1.2017 lähtien Malmin lentokenttäyhdistys ry:n operoimana. Yhdistys paikkaa valtion omistaman Finavia Oyj:n jättämää aukkoa. Malmin lentoasemalla toimii useita lentokouluja, helikopteriyrityksiä ja myös valtio käyttää edelleen satunnaisesti Malmin lentoasemaa mm. helikoptereilleen. Malmilla pitää tukikohtaansa myös meripelastukseen ja mm. laivapalojen sammuttamiseen erikoistunut MIRG-ryhmä. Ryhmiä on Suomessa vain kaksi, toisen tukikohta on Turun lentoasemalla.

Lisäys: Yksi pieni faktantarkistus Mäntsälän uutiset artikkeliin: Jutussa haastateltu Suomen luonnonsuojeluliiton erityisasiantuntija Tapani Veistola kertoo, että Suomessa olisi vain yksi kannattava lentokenttä. Niitä on useampia, pelkästään Finavialla ainakin kolme. Lähde: Flight Global https://www.flightglobal.com/news/articles/routes-finavia-to-close-and-sell-more-airports-429733/