Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden rakennuskielto 2013

      Kommentit pois päältä artikkelissa Malmin lentokentän ja eräiden sen ympäristön alueiden rakennuskielto 2013

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että liitekartan (piirustus nro 12182) mukaiset, 38. kaupunginosan (Malmi, Malmin lentokenttä) ja 41. kaupunginosan (Suurmetsä, Tattarisuo) alueet asetetaan maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n 1 momentin nojalla rakennuskieltoon yleiskaavan laatimista varten viideksi vuodeksi 23.4.2018 asti.

HEL 2012-017212 T 10 03 05

Ksv 2741_3, karttalehti J6, J7

Katso myös: Helsingin kaupunki asettaa rakennuskiellon 2001

Malmin lentokentän ja sen ympäristön alueiden rakennuskiellon jatkaminen 2005