Lahdenväylän kaupunkibulevardi kaatui

      Kommentit pois päältä artikkelissa Lahdenväylän kaupunkibulevardi kaatui

Lahdenväylän kaupunkibulevardi ratikoineen kaatui hallinto-oikeudessa 5.2.2018, onko Malmin lentoaseman kantakaupunkimaiselle asuntorakentamiselle enää edellytyksiä?

Malmin lentoaseman pinta-ala on noin 100 hehtaaria. Uudessa yleiskaavassa lentoaseman höttöiselle savikolle olisi tarkoitus asuttaa liki 15 000 uutta asukasta. Siis kantakaupunkimaisella tiheydellä, kuten esimerkiksi Hernesaareen noin 50 hehtaarin alalle 7600 uutta asukasta (mukana myös täyttömaa-alueet).

Tällainen määrä uusia asukkaita tarvitsee nopeat liikenneyhteydet. Ilman Lahdenväylän kaupunkibulevardia ja sille tulevaa ratikkayhteyttä Helsingin keskustaan Malmin lentoaseman asuinalueesta tulisi vain uusi nukkumalähiö. Alueelle tokko syntyisi mitään vähänkään parempaa asutusta. Likimain näillä sanoilla Malmin lentoaseman alueesta lausuttiin jo joskus 1930-luvulla huonon maapohjan takia. Näin voidaan lausua nyt myös huonojen liikenneyhteyksien takia. Yleiskaavassa Lahdenväylän kaupunkibulevardi oli ja on edellytys Malmin asuntorakentamiselle.

Ei kaupunkibulevardia, ei uutta ratikkaa, ei kantakaupunkimaista asuntorakentamista Malmille?

Hernesaaresta ja yleiskaavan yhteisvaikutuksesta

Helsingin kaupunginvaltuuston 17. tammikuuta 2018 hyväksymä Hernesaaren osayleiskaava on muutenkin mielenkiintoinen – tai nythän Hernesaari kaivuineen ja täyttöalueineen on jo asemakaavaluonnosvaiheessa (tiedotustilaisuus on tänään 6. helmikuuta Huutokonttorilla). Hernesaaressa Helsingin kaupunki kaivaisi kuopan venesatamaa varten kantakaupungin ainoan helikopterikentän paikalle.

Yleiskaava + Hernesaaren osayleiskaava = Kaupungin molemmat helikoptereille sopivat kentät tuhotaan. Mielenkiintoinen ratkaisu aikana, jolloin Airbusista lähtien kaikki kehittävät uusia sähköisiä helikoptereita ja lentokoneita. Elääkö Helsingin kaupungin kaupunkisuunnittelu 1800-luvulla ratikoineen?

Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää vaikutusten selvittämistä. Helsingin yleiskaavan ja Hernesaaren osayleiskaavan yhteisvaikutusta ilmailulle ei ole selvitetty. Hernesaaren osayleiskaavasta voi valittaa hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksestä.

Hernesaari osayleiskaava täytöt ja kaivuut

Hernesaari osayleiskaava täytöt ja kaivuut