Kuka kantaa poliittisen vastuun?

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kuka kantaa poliittisen vastuun?

Alkuun lainaus silloisen kuntavaaliehdokkaan, nykyisen pormestari Jan Vapaavuoren avoimesta kirjeestä 16.3.2017:

Hyvät Malmin lentokentän ystävät,

Olette sinnikästä väkeä. Olette jaksaneet taistella teille tärkeän asian puolesta jo vuosikymmeniä. Olette tehneet sen kaikista vastoinkäymisistä huolimatta. Olette tehneet sen siitä huolimatta, että niin maan hallitus kuin Helsingin kaupunginvaltuusto on useaan kertaan päättänyt kantanne vastaisesti. Ette ole periksiantavaa sorttia. Vaikka osa teistäkin on lobbauksessaan syyllistynyt erilaisiin ylilyönteihin, kuten aina tällaisissa hankkeissa, olette pääosin ajaneet asiaanne ammattimaisesti ja asiantuntevasti. Nostan teille hattua!

Nyt viimeisimpänä ylilyöntiin lienee ”syyllistynyt” asuntorakentamista kannattava valtuutettu Osmo Soininvaara. Hän muun muassa kuvailee blogissaan lentokonehallin vuokraamattajättämispäätöksestä kaupunkiympäristölautakunnalle tehtyä oikaisuvaatimusta ”vastenmieliseksi valitukseksi” mainitsematta mm., että oikaisuvaatimuksia oli tehty yhteensä kolme.

Valitus Malmin kentän hangaarin vuokraamatta jättämisestä.

Todella vastenmielisesti kirjoitettu valitus, jossa hyökätään yksittäisen virkamiehen kimppuun väittämällä tätä lainrikkojaksi ja valehtelijaksi.

Helsinki on linjannut, että alue otetaan erilaisten tapahtumien käyttöön siksi aikaa, kun asuntoalue on rakenteilla ja ehkä senkin jälkeen. Valituksessa myös väitettiin, että tämä olisi voimassa olevan asemakaavan vastaista. Tällä perusteella myös Flow-festivaalin järjestäminen alueella, joka on kaavoitettu asuntokäyttöön, olisi laitonta.

Blogikirjoituksen kommenteissa on mielenkiintoisia lisätietoja. Mm.

Arvoisa valtuutettu Soininvaara, helsinkiläiset,

tein kunnan jäsenenä yhden näistä valtuutettu Soininvaaran mainitsemista “vastenmielisistä valituksista” eli oikaisuvaatimuksista. Kuten lautakunnan pöytäkirjoista 5.9.2017 ja 12.9.2017 voi todeta, oikaisuvaatimuksia oli yhteensä kolme (A, B ja C).

Omassa oikaisuvaatimuksessani kiitin asian selvittämisessä avustaneita virkamiehiä. Aloin nimittäin selvittää lentokonehalliin liittyvää päätöksentekoa jo keväällä 2017 kun luin uutisista, että halli on jäämässä ilman vuokralaisia 15. toukokuuta lähtien. Silloin kaupunki kuitenkin yllättäen jatkoi yrittäjien vuokrasopimuksia 31. elokuuta asti. Nyt hallin vuokraus on jälleen katkolla.

Päätöksen 20. kesäkuuta perusteluissa todetaan seuraavaa:

”Kaupunki on päättänyt käyttää hallia ja sen edustan entistä lentokoneiden säilytysaluetta erilaisten tapahtumien järjestämiseen mainitusta ajankohdasta lukien eikä näin ollen enää vuokraa hallitilaa koneiden säilytykseen ja korjaustoimintaan Malmin lentokentän ns. tapahtuma-alueen yleisöturvallisuuden varmistamiseksi.”

Päätöksen perustelut ovat mielestäni hyvin erikoiset. Malmin lentoasemalla on järjestetty monipuolisesti yleisötapahtumia jo 80 vuoden ajan. Elävää kulttuuriperintöä siis. Entä tämä “kaupunki on päättänyt”? Kaupungilla projektinjohtajana toimivan virkamiehen mukaan:

“Apulaiskaupunginjohtajat Sinnemäki ja Sauri ovat tehneet kaupungin sisäisessä neuvottelussa päätöksen, että Tukkutori koordinoi Malmin lentokentän tapahtuma-alueen ja Hangaarin vuokraamista tapahtumakäyttöön kesästä 2017 alkaen. On kaupungin normaalin käytännön mukaista, että tehtäviä jaetaan ylemmältä johdolta eikä kaupungin sisäistä tehtävänjakoa viedä luottamusmieselimiin.”

Em. “sisäisen neuvottelun” asiakirjoista eräs toinen virkamies totesi minulle seuraavaa: “Kyseinen neuvottelu on ollut 20.2.2017 ja kyseisen neuvottelun osalta ei ole olemassa mitään asiakirjoja, ei sen paremmin julkisia kuin salassa pidettäviä asiakirjoja eikä myöskään asiakirjoja, joita ei ole pidettävä viranomaisen asiakirjoina.”

Asiakirjojen puuttumisesta on myös olemassa kansliapäällikön päätös heinäkuulta 2017.

Tästä 20.2.2017 neuvottelusta ja em. kansliapäällikön päätöksestä 14.7.2017 kirjoitimmekin jo aiemmin otsikolla Malmin lentokentän tapahtumakäyttö ja kustannusjako

Kommentissa on myös muutakin huomionarvoista:

– Valtuutettu Soininvaaran kommenteissa usein toistama “kolme neliökilometriä” tarkoittaa koko Malmin kaavarungon suunnittelualuetta. Se on 330 hehtaaria. Malmin lentoaseman (138 ha) lisäksi suunnittelualueella on jo monipuolista käyttöä: Fallkullan kotieläintila, omakotitaloja sekä nuorten liikennekoulutusalue Tattarisuontien päässä. Noin 25 000 uuden asukkaan mahduttaminen tälle 330 hehtaarin suunnittelualueelle tarkoittaisi merkittävää asuntorakentamista myös viheralueille.

http://kartta.hel.fi/applications/hanke/showplan.aspx?id=2011-005466

– Lisäksi valtuutettu Soininvaara esittää, että Flow-festivaalin alue Suvilahdessa olisi kaavoitettu asuntokäyttöön. Minusta näyttäisi siltä, että lainvoimaisten asemakaavojen mukaan alue on kaavoitettu tehdaskortteleiksi (TK) ja liike- ja toimitilarakennuksille (K). Pieni osa on varattu energiahuollolle (EN). Kaavat ovat vuosilta 1955 ja 2014. Itse Flow-festivaalin tapahtuma-alueelle ei ole edes vielä valmisteilla kaavamuutosta.
https://kartta.hel.fi/kmoreport/KMO_PlanPdfLoader.asp?id=3635

https://kartta.hel.fi/kmoreport/KMO_PlanPdfLoader.asp?id=12302

Lopuksi valtuutettu Soininvaara päättää keskustelun blogissaan esittäen mielenkiintoisen väitteen lentomelusta ja rakennuskiellosta:

Malmin kaava-alueessa on kyse 330 hehtaarista ei 132 hehtaarista, siis itse lentokenttäaluedesta ja siitä alueesta, jonka lentomelu pitää rakennuskiellossa.

Suljen keskustelun Malmin kentästä, koska en pidä tästä tavasta esittää tilastotietoja harhaanjohtavasti, eikä minulla ole aikaa ryhtyä kaikiea niitä oikomaan. Malmin pulustajille on olemassa omat sivunsa, jossa he voifvqat kirjoittaa mielensä mukaan.

Jatkaen kuitenkin vielä:

a) Liian suuren hehtarikustannuksen kaava-alueen esirakentamistöiille väittämällä kaava-alueen koon yli 50 prosenttia liian pieneksi

Malmin lentokenttäalueen vesihuolto, hulevedet ja yleistasaus

Malmin lentokenttäalueen vesihuolto, hulevedet ja yleistasaus 2.5.2017

Meistä hehtaarikustannus näyttää oikein lasketulta – ja kustannushan on vain nousussa, koska 2.5.2017 on vielä valmistunut uusi selvitys vesihuollosta, hulevesistä ja yleistasauksesta. Se sisältää aiempaa enemmän yleistasauksia ja paalulaattoja mm. viemäreille yhteensä 40,9 miljoonalla eurolla – ja tämäkin vasta alustava selvitys. Yleiskaavapäällikkö on tilannut 12.5.2017 lisäselvityksiä 4 659,92 eurolla ja kaikkiaan selvityksiin on mennyt jo 81 113 euroa. Sen sijaan Soininvaaran mainitsemaa lentomelun aiheuttamaa rakennuskieltoa emme kaupungin asiakirjoista löydä. Voisiko valtuutettu Soininvaara tarkentaa mistä rakennuskiellosta on kysymys?

Edelleen apulaispormestari Sinnemäelle esitämme kysymyksen, otatteko te vastuun lentokonehallin tilanteesta nyt esille tulleiden faktojen perusteella eli em. sisäinen neuvottelu Sinnemäki ja Sauri 20. helmikuuta 2017?

Entä missä ovat kaikki meille helsinkiläisille luvatut yleisötapahtumat?