KHO:n päätöksestä 2018:151 8.11.2018

      Kommentit pois päältä artikkelissa KHO:n päätöksestä 2018:151 8.11.2018

KHO:n päätöksestä https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1541580128040.html ilmenee, että oikeusneuvos Tornikoski jätti eriävän mielipiteen:

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen maakuntakaava ei ole Malmin lentoaseman alueelle osoitettujen rakentamisalueiden osalta ollut maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 momentissa ja 39 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ohjeena yleiskaavaa laadittaessa. Kaupunginvaltuuston ja hallinto-oikeuden päätökset on näin ollen lainvastaisina kumottava Malmin lentoaseman RKY-aluerajauksen sisäpuolelle osoitettujen C3- ja A2-merkintöjen osalta.

Asian esittelijän oikeussihteeri Petri Hellsténin esitys asian ratkaisemiseksi oli samansisältöinen kuin oikeusneuvos Kari Tornikosken äänestyslausunto.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen maakuntakaava ei ole Malmin lentoaseman alueelle osoitettujen rakentamisalueiden osalta ollut maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n 1 momentissa ja 39 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ohjeena yleiskaavaa laadittaessa. Kaupunginvaltuuston ja hallinto-oikeuden päätökset on näin ollen lainvastaisina kumottava Malmin lentoaseman RKY-aluerajauksen sisäpuolelle osoitettujen C3- ja A2-merkintöjen osalta."  Asian esittelijän oikeussihteeri Petri Hellsténin esitys asian ratkaisemiseksi oli samansisältöinen kuin oikeusneuvos Kari Tornikosken äänestyslausunto.