Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee lausuntoa Malmin lentoaseman suojeluesityksestä

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kaupunkiympäristölautakunta käsittelee lausuntoa Malmin lentoaseman suojeluesityksestä

Tänään 28.11.2017 kaupunkiympäristölautakunnassa käsitellään lausuntoa kaupunginhallitukselle Malmin lentoaseman suojeluesityksestä.

Esitystä on puoltanut mm. Museovirasto. Helsingin kaupunki jatkaa valitsemallaan linjalla ja ei puolla alueen suojelua – vaikka koko lentoaseman alue on jo merkitty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (RKY 2009).