Kaupunkiympäristölautakunnassa 29.5. Malmin lentoaseman rakennukset

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kaupunkiympäristölautakunnassa 29.5. Malmin lentoaseman rakennukset

Tänään tiistaina 29. toukokuuta 2018 kaupunkiympäristölautakunta käsittelee kaavamuutosta ”Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Malmin lentoaseman rakennusten tarkistettu asemakaavan muutosehdotus (nro 12450) (a-asia)”.

Muutosehdotuksen kaupunkisuunnittelijat ovat rajanneet kätevästi koskemaan vain päärakennusta ja lentokonehallia. Katsotaanpa, mitä vuonna 2016 hyväksytty kaavarunko alueesta toteaa: Kaavarungossa nyt suojeltavien rakennusten molemmin puolin on suunniteltu rakennettavaksi valtavat uudet isot möhkälemäiset rakennukset.

Tänään käsittelyssä olevasta suojelukaavasta on myös lautakunnan jäsen valtuutettu Osmo Soininvaara todennut blogissaan

Rakennukset suojellaan ja kaava sallii melkein minkä tahansa käyttötarkoituksen. Ei kuitenkaan lentotoimintaa.

Kaavan lähtötietoaineistoihin kuuluu kuitenkin ympäristöhistoriaselvitys (Freese, Schulman 2016), minkä yhteenveto päättyy sanoihin:

Malmin lentoaseman suojelu- ja kehittämisperiaatteiden tulee lähteä siitä, että alkuperäisen arkkitehtuurin arvokkuus säilyy tai se palautetaan, ja mahdollinen uusi käyttö ja lisärakentaminen toteutetaan sen ehdoilla. ”Arkkitehtuurin arvokkuuteen” kuuluu, että rakennus on sille sopivassa käyttötarkoituksessa, mieluiten siinä, johon se on alun perin suunniteltu.

Malmin lentoaseman rakennukset

Malmin lentoaseman rakennukset

Päivitys klo 9.38:

Hienosti häivytetään lintuperspektiivistä viherkatoilla jättimöhkäleitä. Katutasostahan havainnekuvia ei tällaisista näytetä kuntalaisille taikka valtuutetuille...

Tämä tuli juuri! Hienosti häivytetään lintuperspektiivistä viherkatoilla jättimöhkäleitä. Katutasostahan havainnekuvia ei tällaisista näytetä kuntalaisille taikka valtuutetuille…