Helsingin kaupungin tiedote kaupunkiympäristölautakunnan kokouksesta 5.9.2017

      Kommentit pois päältä artikkelissa Helsingin kaupungin tiedote kaupunkiympäristölautakunnan kokouksesta 5.9.2017

Helsingin kaupungin on julkaissut Twitterissä linkin tiistain 5.9.2017 kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen esityslistaan. Esityslista on julkaistu pe 1.9.2017. Oikaisuvaatimukset asia 6.

Esityslistasta selviää, että oikaisuvaatimuksia on tehty kolme kappaletta. Ne on nimetty oikaisuvaatimuksiksi A, B ja C. Yksi oikaisuvaatimuksista on asianomaisen eli hylätyn vuokratarjouksen tehneen yrityksen oikaisuvaatimus ja kaksi muuta ovat kunnan jäsenten tekemiä – eli siis aivan tavallisten helsinkiläisten.

On mielenkiintoista, että perusteluissa ei oteta kantaa oikaisuvaatimuksissa esille tuotuun tapahtumakäytön asemakaava’n vastaisuuteen.

Päinvastoin perusteluissa korostetaan tulevaa _laajamittaista_ tapahtumakäyttöä. Se on hyvä ja myönteinen asia, mutta se pitää valmistella asiallisesti eikä se saa oleellisesti haitata asemakaavan mukaista käyttöä.

https://twitter.com/helviestinta/status/903489700253466624

Malmin kentän lentokonehallista on keskusteltu somessa. Asia esillä lautakunnassa @HelsinkiKymp tiistaina.

Malmin kentän lentokonehallista on keskusteltu somessa. Asia esillä lautakunnassa @HelsinkiKymp tiistaina.