Kaupunkisuunnitteluviraston Malmi-projekti 2003

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kaupunkisuunnitteluviraston Malmi-projekti 2003

Helsingin kaupungin yleiskaavaan 2002 liittyen Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastolla luonnosteltiin myös ilmailutoiminnan jatkumisen mahdollistavia asemakaavoja / kaavarunkoja. Nämä vaihtoehdot 5 ja 9 on päivätty 3. joulukuuta 2003. Yhteensä eri vaihtoehtoja oli ainakin 14 kpl.

Lue Helsingin kaupungin arkkitehdin Matti Visannin kommentit vuodelta 2016 ja Malmigaten kommentit syyskuulta 2018 näihin http://malmigate.net/fi/arkistosta-asuntorakentamisen-ja-ilmailun-sovittaminen-yhteen-kaksi-vaihtoehtoa-joulukuulta-2003/

Katso myös: Kaupunki asettaa Malmin lentoasemalle rakennuskiellon asemakaavan valmistelua varten 2001. Rakennuskielto päättyi 28.4.2018.