Kaupunki jatkaa venkoilua tietopyyntöasiassa

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kaupunki jatkaa venkoilua tietopyyntöasiassa

Nyt tuli Helsingin kaupungilta 10. tammikuuta 2019 päivätty päätös (eli 2-3 päivää myöhässä).

Maailmantoimivin kaupunki jatkaa venkoilua, muita asiakirjoja ei muka ole. Tämä ei pidä paikkaansa. Asiakirjoja on enemmän, Malmigate’lla on tästä tietoa useasta luotettavasta lähteestä.

Päätös 10.1.2019

Päätös 10.1.2019

Päätös:

https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/paatoksenteko/viranhaltijapaatokset/kaupunkiympariston-toimiala-asiakirja?year=2019&ls=11&doc=Kymp_2019-01-10_Ki_7_Pk&vdoc=U51105200VH1

7 §

Tietopyyntö, Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoimintaan ja tapahtumapuistoon liittyvät suunnitelmat ja selvitykset

HEL 2018-012807 T 07 01 02

Päätös

Tekninen johtaja päätti, että muita asiakirjoja kuin ne, jotka on jo luovutettu tietopyytäjälle sähköpostitse 22.12.2018 (Liite 1) ja 4.1.2019 (Liite 2 ja 3) ja 7.1.2019 ei voida luovuttaa, koska asiakirjoja ei ole olemassa.

Päätöksen perustelut

Tietopyytäjä on pyytänyt asiakirjoja nähtäväkseen Malmin lentoaseman tapahtumapuistoon liittyvistä selvityksistä 6.12.2018.

Tietopyytäjälle on luovutettu sähköpostitse kaikki ne asiakirjat, jotka liittyvät Malmin lentoaseman alueen tapahtumatoiminnan ja tapahtumapuiston suunnitelmiin ja selvityksiin. Toimitettujen asiakirjojen lisäksi ei ole muita asiakirjoja toimitettavaksi tietopyytäjälle.

Lisätiedot

Osmo Rasimus, yksikön päällikkö, puhelin: 310 39794

osmo.rasimus(a)hel.fi

Liitteet

1

Vastaus tietopyyntöön 22.12.2018

2

Vastaus tietopyyntöön 4.1.2019, saate

3

Vastaus tietopyyntöön 4.1.2019

4

Vastaus tietopyyntöön 7.1.2019

Muutoksenhaku

Hallintovalitus, julkisuuslaissa tarkoitetut asiat

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Tietopyytäjä

Hallintovalitus, julkisuuslaissa tarkoitetut asiat