Kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikön lausunto 17.1.2017

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikön lausunto 17.1.2017

Kaupunginmuseon kulttuuriympäristöyksikkö on antanut 17.1.2017 lausunnon KSV:lle. Kulttuuriympäristöyksikön käsityksen mukaan lentokonehalli on kylmä tila:

Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja on päättänyt antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on laatimassa Malmin lentoaseman lentoterminaalille, lentokonehallille sekä autotallille asemakaavan muutosta, jossa rakennukset suojellaan kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja historiallisesti arvokkaina rakennuksina sr-1 ja sr-2 –merkinnöin ja ne osoitetaan toimitilakäyttöön. Tavoitteena on mahdollistaa rakennusten mahdollisimman monipuolinen julkinen käyttö. Rakennuksiin saa sijoittaa julkisia palvelutiloja, liike-, toimistoja ympäristöhäiriötä aiheuttamattomia teollisuustiloja, opetus-, studio ja näyttelytiloja sekä liikuntaja vapaa-ajan toimintaa palvelevia tiloja. Rakennusten kerrosala ei muutu.

Tontilla sijaitsee nykyisin kolmikerroksinen lentoterminaalirakennus, jossa on lennonjohto-, toimisto- ja ravintolatiloja, lentokoneiden säilytystilana toimiva yksikerroksinen, kylmä hangaarihalli sekä autotalli. Alue on Helsingin kaupungin omistuksessa. Rakennukset siirtyivät Finavialta Helsingin kaupungin omistukseen 1.1.2017.

Tähän samaan, ”kylmään hangaarihalliin” taas Helsingin kaupungin toinen yksikkö, Tukkutori suunnittelee ympärivuotista tapahtumatoimintaa, ns. ”väliaikaiskäyttöä”.

Koko lausunnon ja myös muut lausunnot voi lukea kaupunkiympäristölautakunnan kokouksen 15/2017 asiakirjoista. Asiakirjat ovat kaupungin sivuilla ja ne saa myös kaupungin kirjaamosta.