Kansanliike Ei Tattarisuon lämpölaitokselle talvirieha

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kansanliike Ei Tattarisuon lämpölaitokselle talvirieha

Mistä kansanliikkeessä Ei Tattarisuon lämpölaitokselle ja sen tänään 11.3.2018 järjestämästä talviriehasta Alppikylänhuipulla on kysymys?

Tilavarausta lämpölaitokselle ei ole olemassa alueen asemakaavassa, vaan ainoastaan ns. Malmin kaavarungossa. Kaavarunko ei ole oikeusvaikutteinen, vaan pelkästään hyvin alustava suunnitelma Malmin lentoaseman rakentamiseksi asuinalueeksi. Tämän hyvin alustavan suunnitelman reunaan on myös sijoitettu aluevaraus Helenin voimalaitokselle (EN), Alppikylän viereen, nykyiselle lähivirkistysalueelle. Alppikylän nykyinen asemakaava on vahvistettu 30.8.2006.

Lämpövoimalaitoksen korkeus olisi 50 metriä, piippujen ylettyessä jopa 80 metriin. Voimalaitos ei pelkästään häiritsisi alueella asuvia, vaan se häiritsisi myös Malmin lentoaseman toimintaa. Voimalaitoksessa voitaisiin polttaa myös jätemateriaaleja, kuten puhdasta muovia ja rakennustyömaiden purkupuuta.

Hankkeen esittelytilaisuus pidetään tiistaina 13.3. klo 18-20 Puistolan peruskoululla, Koudantie 2. Arviointiohjelmasta saa jättää kirjallisen mielipiteen Uudenmaan ELY-keskukseen 3.4.2018 mennessä. Viitteeksi tulee laittaa ”Helen Oy:n Tattarisuon lämpökeskuksen YVA/ Leena Eerola.” (YVA = Ympäristövaikutusten arviointi)

Kansanliikkeellä on Facebookissa oma ryhmä, jossa on jo toistasataa jäsentä. Liikkeen addressilla on jo yli 1200 allekirjoitusta.

(Lähteenä käytetty mm. Koillis-Helsingin Lähitieto artikkelia 7.3.2017 ”Alppikylässä noussut kansanliike laitosta vastaan – Tattarisuon kupeeseen pohditaan suurta biolämpölaitosta”)

Malmin lentoaseman kaavarunko, aluevaraus Helenin lämpövoimalaitokselle (EN)

Malmin lentoaseman kaavarunko, aluevaraus Helenin lämpövoimalaitokselle (EN)