Kaavarungon tarkennus kaupunkiympäristölautakunnassa 4.12.2018

      Kommentit pois päältä artikkelissa Kaavarungon tarkennus kaupunkiympäristölautakunnassa 4.12.2018

Tänään 4.12. kaupunkiympäristölautakunta käsittelee Malmin lentokentän alueen kaavarungon tarkennusta Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden osalta.

Vuorovaikutusraportti on ilmeisesti liian hapokasta, kun kaupunki ei ole ehtinyt / voinut julkaista sitä verkossa. Pitäisi käydä kirjaamolla tms. katsomassa? Näin toimii maailman toimivin kaupunki...

Vuorovaikutusraportti on ilmeisesti liian hapokasta, kun kaupunki ei ole ehtinyt / voinut julkaista sitä verkossa. Pitäisi käydä kirjaamolla tms. katsomassa? Näin toimii maailman toimivin kaupunki…

Esityslistalta:

Mielipiteet kohdistuivat laaja-alaisesti Malmin lentokentän rakentamiseen liittyviin näkökulmiin. Mielipiteet otetaan huomioon kaavoitustyön edetessä. Kirjallisia mielipiteitä saapui Lentoasemankortteleiden aluetta koskien 72 kpl ja Nallenrinteen aluetta koskien 21 kpl. Lisäksi nähtävilläoloaikana kaavarungon tarkennuksesta järjestettiin verkkokysely, johon saatiin 781 mielipidettä.

Kaavarungon tarkennuksesta tulleet mielipiteet koskivat pääosin molempia alueita. Nallenrinteen ja Lentoasemankortteleiden alueille on laadittu yhteinen vuorovaikutusraportti, jossa vastataan molempia alueita koskeviin mielipiteisiin.

Onkohan tätä vieläkään saatu taloudellisesti kannattavaksi?

Yleiskaavan (2016) aineistoissa on tällainen tieto:

”Yleiskaavaluonnoksen mukainen kerrosala (1,2 milj. k-m2) ei ole riittävä Malmin lentokentän alueen taloudellisen toteutettavuuden kannalta” (FCG 2015)