Helsingin kaupunki: Yhteistyökumppaneiden haku Malmin lentokentän väliaikaiskäytölle alkanut

      Kommentit pois päältä artikkelissa Helsingin kaupunki: Yhteistyökumppaneiden haku Malmin lentokentän väliaikaiskäytölle alkanut

Tilanne 17. syyskuuta 2017: Helsingin kaupunki on piilottanut sivun käyttöoikeuksia muuttamalla tämän sivun uuttahelsinkia.fi -sivuilta. Julkaisemme sivun sisällön nyt sellaisena kuin se oli julkaistu 12. syyskuuta 2016. Helsingin kaupungin viestintä ilmoitti Twitterissä selvittävänsä asiaa ja sivu palaa mahdollisesti takaisin näkyviin alkuperäiseen osoitteeseen.

http://www.uuttahelsinkia.fi/fi/malmin-kentta/perustietoa/yhteistyokumppaneiden-haku-malmin-lentokentan-valiaikaiskaytolle-alkanut

Helsingin kaupunki kerää ehdotuksia toiminnasta, jota Malmin lentokentällä voisi järjestää ennen asuntorakentamisen aloittamista arviolta vuonna 2020. Ehdotuksia kenttäalueen käytöstä kerätään syyskuun loppuun ja alustavat päätökset väliaikaiskäytöstä pyritään tekemään marraskuun lopulla.

Malmin lentokentän alue rakennuksineen siirtyy Helsingin kaupungin hallintaan vuoden 2016 lopussa, kun Finavia lopettaa lentoaseman pitämisen ja lennonvarmistustoiminnan. Koska lentotoiminta ei tämän jälkeen todennäköisesti jatku nykyisessä laajuudessaan, aluetta on mahdollista käyttää myös muihin tarkoituksiin.

Ehdotetun toiminnan tulee jatkossakin pitää Malmin kenttä vilkkaana ja monipuolisena. Lisäksi Malmin kentän toimintojen tulee olla keskenään yhteensopivia.

Kaikkiaan käytettävissä on 130 hehtaaria

Käytettävissä oleva alue on Malmin lentokentän käytössä nykyisin oleva alue. Alueen pinta-ala on yhteensä noin 130 hehtaaria. Maa-alue voidaan vuokrata joko kokonaisuutena tai osissa ja myös lyhytaikainen käyttö eri tarkoituksiin on mahdollista. Myös nykyisiä maanvuokrasopimuksia voidaan jatkaa.

Kentällä ja sen ympäristössä on yli 30 erilaista rakennusta, joista suurin osa on tällä hetkellä vuokrattuna. Osa tiloista siirtyy vuodenvaihteessa Helsingin kaupungin hallintaan. Kaupungin tavoite on, että nykyiset vuokralaiset voivat halutessaan jatkaa toimintaansa alueella rakentamisen vaiheittaiseen alkamiseen saakka.

Vuonna 2017 Finavian ja Patrian lähdön myötä Malmin kentältä kuitenkin vapautuu joitain tiloja ainakin osittain.
Haussa toteuttamiskelpoisia ehdotuksia

Mahdollisten vuokralaisten valintakriteereinä ovat muun muassa toiminnan toteuttamiskelpoisuus, yhteensopivuus kentän muun toiminnan kanssa ja hakijan vuokranmaksukyky. Toiminta ei saa olla ristiriidassa lentoasemarakennuksen ja lentokonehallin suojelutavoitteiden kanssa. Myös maaperän heikko kantavuus ennen esirakentamista asettaa omat rajoitteensa.

Kaupungin suunnitelmana on, että Malmin kentän alueelle rakennetaan 2020–2040 noin 13 500 asuntoa 25 000 asukkaalle. Tämänhetkisen arvion mukaan esirakentaminen lentokentällä voisi alkaa 2019 ja talonrakentaminen 2020.

Tällä sivulla julkaistaan hakumenettelystä esitettyjä kysymyksiä ja vastauksia, kun niitä kaupungille tulee.

Hakuohje väliaikaiskäytölle 12.9.-30.9.2016 (pdf)

Malmin kentän rakennettu ympäristö ja kulttuuriympäristö (pdf)

Malmin kenttä – hakumenettelyn kohdealue (pdf)

Malmin lentokentän alustava rakentamisjärjestys (pdf)

Vuokrattavat rakennukset (pdf)

Malmin kentän alueet ilmakuvana

Malmin kentän alueet ilmakuvana

Malmin kentän alueet ilmakuvana

Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto

Malmin lentokentän alue ilmasta. Kuva: Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto

Yhteistyökumppaneiden haku Malmin lentokentän väliaikaiskäytölle on alkanut

Kiinnostaako toiminta kentällä?

Väliaikaiskäytön hausta ensisijaisesti yhteydenotot:

Alueen yleinen kehittäminen: Sirpa Kallio, kaupunginkanslia, puh. 09 310 3637
Tilojen vuokraus: Ritva Autio, kiinteistöviraston tilakeskus, puh. 09 310 31992

Muut asiat:

Maa-alueiden vuokraus: Mikko Aho, kiinteistöviraston tonttiosasto, puh. 09 310 22980, mikko.tapani.aho(a)hel.fi

Kaavoitus: Tuomas Hakala, kaupunkisuunnitteluvirasto, puh. 09 310 37205

Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@hel.fi, ellei nimen yhteydessä ole toisin mainittu.