Helsingin kaupunki: Lentokonehalli tyhjäksi 18.4.2019

      Kommentit pois päältä artikkelissa Helsingin kaupunki: Lentokonehalli tyhjäksi 18.4.2019

Twitterissä on julkaistu kuva Helsingin kaupungin vireillepanemasta häädöstä. Häätökirje on päivätty 1. huhtikuuta 2019. Kaupunki haluaa Malmin lentoaseman ison lentokonehallin tyhjäksi lentokoneista 18.4.2019 mennessä.

Perjantaina 5. huhtikuuta Ympäristöministeriö palautti Malmin lentoaseman suojeluhakemuksen takaisin Uudenmaan ELY-keskukseen, koska ELY-keskus oli selvittänyt suojelukysymystä väärän lain perusteella.

Helsingin tavoite Malmin lentoaseman elävän kulttuuriympäristön tuhoamiseksi on järjetön. Lentoaseman RKY-alueella on kokoa vain noin 95 hehtaaria. Lentokenttäyhdistykselle siitä on vuokrattuna 39,3 hehtaaria – toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus 1.12.2016, HEL 2016-013165, minkä Helsingin kaupunki on nyt irtisanonut päättymään 31.12.2019.

Samaan aikaan Viikissä on suojeltua maalaismaisemaa 300 hehtaaria. Suojelustatus Viikin koe- ja opetustilalla on pääosin sama kuin Malmin lentoasemalla, valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Natura-aluetta em. 300 hehtaarista on vain noin yksi kuudesosa, 50 hehtaaria. Peltoa alueesta on 157 hehtaaria, etäisyys Helsingin keskustasta n. 7,5 km.

Tila on perustoiminnoiltaan normaali maidontuotantotila, jonka 157 ha peltoalasta puolet on laidunmaana ja niittonurmina, lopuilla viljellään leipä- ja rehuviljaa sekä öljykasveja. Peltoalasta 10-20 ha on valjastettu vuosittain kasvintuotannon tutkimuksen koekenttäalueiksi.

Maailman toimivimpaan kaupunkiin mahtuisi kyllä varmaan sekä lentokoneita että lehmiä… jos jomman kumman täytyy lähteä, niin näyttää siltä, että lehmät ovat tällä hetkellä voitolla. Sanotaankin, että Helsingin maantieteellinen keskipiste sijaitsee Viikissä.

 

ps. Lentokonehallin muuttamiseksi tapahtumakäyttöön tarvittaisiin 4,1 M€, mutta määrärahasta ei ole ilmeisesti vieläkään tietoa?