Helsingin kaupungin lausunto Uusimaa 2050 -kaavasta

      Kommentit pois päältä artikkelissa Helsingin kaupungin lausunto Uusimaa 2050 -kaavasta

Ihmeellistä, mutta ei yllättävää. Apulaispormestari Anni Sinnemäen johtama Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta käsitteli eilen tiistaina 7.5. lausuntoa Uudenmaanliiton valmistelemasta uudesta Uusimaakaavasta 2050.

Yhtenäinen rintama Vihreiden, SDP:n ja Vasemmistoliiton valtuutettuja sekä muutama Kokoomuksen valtuutettu torppasivat järkeviäkin ehdotuksia, kuten hiilineutraaliustavoitteen huomioiminen. Myöskään kevytilmailua lausuntoon ei saatu sisällytettyä, vaikka olisi myös Helsingin etu, jos maakuntakaavassa kevytilmailu olisi huomioitu.

Uudessa vuoteen 2050 tähtäävässä maakuntakaavassa on vain yksi ainoa lentoasema, Helsinki-Vantaa. Kaikki muut kentät jäisivät täysin kunnallisen kaavoituksen armoille. Helsinki-Malmin lentoaseman Uudenmaanliitto poisti jo edellisestä maakuntakaavasta (ns. neljäs vaihemaakuntakaava).

Eilisen lautakuntakäsittelyn huomasi ensin Pelastetaan Malmin lentoasema -sivu.

Nuutti Hyttinen ja Atte Kaleva tekivät lausuntoon sisällytettäväksi useita ehdotuksia asioista, jotka koskivat hiilineutraalia rakentamista, luontoarvoja, kulttuuriperintöarvoja ja kevytilmailua, joita Malmin ilmailutoiminnan jatkuminen tukisi.:

– ”Osana hiilineutraaliustavoitetta tulee huomioida esirakentamisesta ja rakentamisesta aiheutuvat päästöt ja keskittää rakentaminen sellaisille alueille, joissa rakentaminen pystytään toteuttamaan pienimmillä kokonaispäästöillä.”

– ”Kaavassa on laiminlyöty kevytilmailun edellytysten varmistaminen liikennejärjestelmän osana koko kaava-alueella. Helsingin tulee yhteistyössä naapurikuntien kanssa varmistaa, että kevytilmailun edellytykset pääkaupunkiseudulla turvataan ja siten mahdollistetaan ilmailualan sekä siihen liittyvien innovaatioiden kehitys.”

– ”Uusimaa 2050 -kaavan liikkumisen ja logistiikan keskeiset tavoitteet ja suunnitteluperiaatteet vastaavat hyvin Helsingin kaupungin tavoitteita kestävän liikkumisen edistämiseksi ja kuljetusten toimivuuden turvaamiseksi seudulla kevytilmailua lukuun ottamatta.”

– ”Malmin lentokentän alueen ainutlaatuiset luontoarvot tulee huomioida Uusimaa-kaava 2050:n osana ja huomioida samassa yhteydessä aluekokonaisuuden merkitys rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain näkökulmasta.”

Kaikki nämä ehdotukset kuitenkin hylättiin – täysin identtisillä äänestystuloksilla.

Näitä ehdotuksia puolsivat:
Nuutti Hyttinen (PS), Atte Kaleva (Kok), Sirpa Asko-Seljavaara (Kok),

Näitä ehdotuksia vastustivat:
Eveliina Heinäluoma (SDP), Mai Kivelä (Vas), Jape Lovén (SDP), Amanda Pasanen (Vihr), Tuomas Rantanen (Vihr), Risto Rautava (Kok), Laura Rissanen (Kok), Anni Sinnemäki (Vihr), Mikko Särelä (Vihr)

Merkillepantavaa on, että hiilineutraaliustavoitteiden ja luontoarvojen huomioimista vastustivat KAIKKI Vasemmistoliitto, Sosialidemokraatit SDP ja Vihreät – De Gröna(!) valtuutetut, jopa sellaisen ehdotuksen kohdalla, joka korosti mahdollisimman hiilineutraaliin esirakentamiseen pyrkimisen tärkeyttä yleisellä tasolla.