Heinäkurppa ja Malmin lentoasema

      Kommentit pois päältä artikkelissa Heinäkurppa ja Malmin lentoasema

Heinäkurppa Gallinago media, LD 4.1, äärimmäisen uhanalainen

Helsingissä on kolme säännöllistä syyslevähdysaluetta, jossa lajia havaitaan liki vuosittain. Laji on piilotteleva ja läheskään kaikkia yksilöitä ei havaita. Malmin lentokenttäalue on näistä paras, vaikka havainnointi on tuolla alueella niukkaa. Lajia on etsitty kerran per syksy ja on löydetty vuodesta 2003 alkaen kahdellatoista käynnillä neljästätoista! Maksimimäärä 12 on Suomen kaikkien aikojen suurimpia kerääntymiä tällä lajilla. Alue on valtakunnallisesti arvokas heinäkurpalle. Alueen esiintymää ollaan mahdollisesti turmelemassa kaavoittamalla alue asuinalueeksi. Malmin lentokentän lisäksi säännöllisiä syyskerääntymäpaikkoja ovat Etu-Viikin pellot (5–6) ja Niskalan pellot (2–3).

63. Malmin lentokenttä

Pinta-ala 92 ha, aluekoodi 210782

Vuonna 1936 avattu Malmin lentoasema sijaitsee Helsingin koillisosassa. Se on lähes kokonaan puutonta niittyä kiitoratojen ohessa. Ainoastaan reunoilla on muutamia puita ja pieniä pensaikkoja. Aseman rakennelmat ja varikot ovat kentän eteläpäädyssä. Kiitoratojen ja rullausteiden ulkopuolelle jäävä avoin alue on heinäja ruohoniittyä, joka ajetaan koneella aika ajoin lyhyeksi lentoturvallisuuden takia. Niittyalueella on muutamin paikoin kosteita painanteita. Alueen edustavin pesimälajisto: pikkutylli (2), niittykirvinen (20), kivitasku (3), pikkulepinkäinen (1). Alueen merkittävä levähtävä lajisto: kapustarinta (10–20), töyhtöhyyppä (300–500), tylli (10–25), suokukko (20–75), heinäkurppa (4–7). Alueen huomioon ottamisen kannalta on tärkeää: laajojen niittyalueiden ylläpito loppukesän niitolla.

Lähde: Helsingin tärkeät lintualueet ja merkittävä linnusto 2017, Margus Ellermaa, Kaupunkiympäristön julkaisuja 2018:8