Äitii-i, eihän se haittaa?

      Kommentit pois päältä artikkelissa Äitii-i, eihän se haittaa?

Äitii-i, eihän se haittaa, jos mä vähän nipsin rky-aluetta sieltä, täältä?

Kulta pieni, ei se haittaa! Napsi vaan!

Helsingin kaupunki valmistelee tällä hetkellä useita asemakaavoja Malmin lentoaseman RKY-alueen ympäristöön ja myös yhtä asemakaavaa sen sisään. Asemakaavassa ”Malmin lentokentän rakennukset” kentän kuuluisa pyöreä päärakennus ja noin vuotta aikaisemmin valmistunut ns. ykköshalli irroitettaisiin lentoliikennealueesta (LL).

Kiitämme:

Helsingin kaupunki toimii johdonmukaisesti. Pelkästään pyöreän ja lentokonehallin suojelu on ollut Helsingin kaupungin tavoite jo 2000-luvun alusta lähtien. Samoin kaikenlainen mahdollinen haitanteko lentotoiminnalle, mm. rakennuskielloin. Rakennusten käyttötarkoitusten muutos suojelun varjolla on siten täysin johdonmukaista. Samoin johdonmukaista on kerrostalojen suunnittelu mm. Fallkullaan.

Moitimme:

Vuorovaikutuksen niukkuutta. Näistä asemakaavoista järjestettiin tammikuussa 2017 vain yksi vuorovaikutustilaisuus. Sekin oli Malmitalolla jossain taaimmaisessa huoneessa – ja samaan aikaan kuin kaupunginvaltuuston kokous. Kunnanvaltuutettuja vuorovaikutustilaisuudessa ei siis ollut mahdollista tavata.

Moitimme myös väärien lähtötietojen käyttämistä asemakaavassa. Valtio ei suinkaan ole päättänyt lentotoiminnan lakkauttamisesta Malmin lentoasemalla, vaan ainoastaan valtion toimintojen siirrosta muualle. Yksityisiä lentokouluja ja muuta lentotoimintaa valtio tai Helsingin kaupunki kun ei voi pakkosiirtää.

Muistutuksia kaavoista ”Malmin lentoaseman rakennukset” HEL 2016-010897 ja ”Fallkullan tila” HEL 2016-013170 voi jättää Helsingin kaupungille 22. tammikuuta 2018 klo 16.00 asti esim. sähköpostitse helsinki.kirjaamo@hel.fi . Kaava-aineistot ja kaavakuulutus hel.fi -sivuilta.

Mielipiteiden, muistutuksien ja hallintovalitusten teko kaavoista kannattaa. Hallinto-oikeus kumosi juuri Planmecan koulutuskeskuksen asemakaavan rantarakentamisen osalta mm. yleiskaavan vastaisena ja puutteellisten selvitysten takia.

Asemakaavoja tammikuu 2018

Katso myös:

Mitä 25 000 uudella asukkaalla Malmille tarkoitetaan?

Malmin lentokentän alueen pysäköintitalojen konseptisuunnitelma