Mäntsälän Hirvihaara vastatuulessa

Malmia tarvitaan edelleen, uusi lentokenttä Mäntsälään vastatuulessa: Mäntsälän uutiset ”Täystyrmäys Hirvihaaran lentokentälle” https://www.mantsalanuutiset.fi/artikkeli/720055-taystyrmays-hirvihaaran-lentokentalle ”Alue sijaitsee keskellä metsä-, suo- ja erämaa-aluetta: Kenttä rikkoisi laajan, yhtenäisen ja rakentamattoman metsäalueen.” Eduskunnan päätös kehysriihessä… Read more »

KHO:n päätöksestä 2018:151 8.11.2018

KHO:n päätöksestä https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1541580128040.html ilmenee, että oikeusneuvos Tornikoski jätti eriävän mielipiteen: Edellä mainitut seikat huomioon ottaen maakuntakaava ei ole Malmin lentoaseman alueelle osoitettujen rakentamisalueiden osalta ollut maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n… Read more »

Piirustukset ja hankkeen kustannusarvio Malmin pelastusasema

Helsingin kaupunki vastasi tietopyyntöön ja toimitti seuraavat asiakirjat: https://tietopyynto.fi/tietopyynto/malmin-lentoaseman-rakennusten-korjaaminen-pelastuslaitoksen-mirg-kayttoon/ – Kustannusarvio, hankesuunnitelma (HKA) 19.4.2018 – Malmin pelastusasema, huoneselostus kustannuslaskentaa varten 16062017 – Piirustukset: Ark051 kustannuslaskentaa varten 16062017 Ark052 kustannuslaskentaa varten… Read more »

Kolmekymmentä kahdeksan minuuttia

Onnettomuustutkintakeskus Otkes julkaisi hiljattain raportin luotsiveneen L-242 kaatumisesta Suomenlahdella 8. joulukuuta 2017. Osanottomme onnettomuudessa menehtyneen 44-vuotiaan luotsiveneenkuljettajan ja 33-vuotiaan turvamiehen omaisille. Ensimmäisen meripelastushelikopterin saapuminen onnettomuuspaikalle kesti 38 minuuttia hälytyksestä. Raportin… Read more »