Häpeällistä Helsinki, häpeällistä

Häpeällistä Helsinki, häpeällistä. Irtisanomisen perustelut: ”Vuokra-alueen ottaminen Helsingin kaupungin omaan hallintaan ja käyttöön.” Mitä laillista ja perusteltua omaa käyttöä Helsingin kaupungilla voi olla jo 31.12.2019 alkaen edelleen lainvoimaisesti liikennealueeksi (lentokentäksi)… Read more »

Muutimme jotain kaavarungosta, huomaatko erot?

Tämähän voisi olla jopa hauska leikki, ellei kyse olisi vakavasta asiasta: ”Muutimme jotain kaavarungosta, huomaatko kaikki erot? t. Helsingin kaupunkiympäristö” Noh, kaipa muutokset on sentään kaupunkiympäristölautakunnan jäsenille tänään 4.12. selostettu…. Read more »

Käyttötarkoituksen muutos kaupunginhallituksessa 3.12.2018

Malminlentoasema asemarakennuksen ”pyöreän” ja lentokonehallin asemakaavamuutos etenee: Tänään 3.12.2018 kaupunginhallitus, seuraavaksi kaupunginvaltuusto Kaavamuutoksessa rakennusten käyttötarkoitus muutetaan toimitiloiksi ”suojelun” varjolla. https://www.hel.fi/static/public/hela/Kaupunginhallitus/Suomi/Esitys/2018/Keha_2018-12-03_Khs_47_El/964E1FD4-6BD9-CD08-8C77-675F03900004/V_12122018_Malmin_lentoaseman_rakennusten_asemakaa.html Päätöksen perusteluissa kaupunki esittää: Alueella on Malmin lentoaseman keskeisimmät rakennukset…. Read more »

Mäntsälän Hirvihaara vastatuulessa

Malmia tarvitaan edelleen, uusi lentokenttä Mäntsälään vastatuulessa: Mäntsälän uutiset ”Täystyrmäys Hirvihaaran lentokentälle” https://www.mantsalanuutiset.fi/artikkeli/720055-taystyrmays-hirvihaaran-lentokentalle ”Alue sijaitsee keskellä metsä-, suo- ja erämaa-aluetta: Kenttä rikkoisi laajan, yhtenäisen ja rakentamattoman metsäalueen.” Eduskunnan päätös kehysriihessä… Read more »

KHO:n päätöksestä 2018:151 8.11.2018

KHO:n päätöksestä https://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1541580128040.html ilmenee, että oikeusneuvos Tornikoski jätti eriävän mielipiteen: Edellä mainitut seikat huomioon ottaen maakuntakaava ei ole Malmin lentoaseman alueelle osoitettujen rakentamisalueiden osalta ollut maankäyttö- ja rakennuslain 32 §:n… Read more »